Květina moci

  • Text
  • Kritická pedagogika

Chceme-li posilovat ve škole demokracii, potřebujeme se jako vzdělavatelé s vlastní mocí naučit vědomě nakládat. Jen tak si žáci a žákyně osvojí jiné cesty než slepou podřízenost nebo automatickou rebelii.

Tento nástroj pracuje s uvědomováním si vlastních privilegií i útlaků a znevýhodnění. Cílem nástroje i aktivity je vztáhnout debatu o privilegiích ke konkrétním příkladům. Měly by vést k vědomí, že každý a každá z nás může zažívat jak privilegium, tak útlak. Zároveň zkušenosti jednoho nebo druhého druhu se často kumulují, to zvětšuje nerovnost ve společnosti.

V následné diskuzi je možné otevřít otázku, zdali tento systém privilegií odpovídá místnímu prostředí. V některých oblastech České republiky může být například „většina“ věřících, jinde budou převažovat ateisté a tomu bude pravděpodobně odpovídat i to, čí hlas je silnější a která pozice je častěji zpochybňovaná. Privilegia se mohou také lišit podle konkrétní situace – ačkoli je většinově výhodnější být muž, pokud se rozvádíte a chcete získat děti do vlastní péče, je možné, že v této situaci bude výhodnější být ženou. Květina moci má poukázat na komplexnost a proměnlivost výskytu privilegií ve společnosti.

Příklad použití ve třídě:

1. Samostatné vyplnění a diskuze

Každá*ý za sebe si zkusí vyplnit květinu moci podle toho, jaká privilegia či jaká znevýhodnění cítí. Může doplnit další systémové znevýhodnění/zvýhodnění, které zažívá. Pokud je skupina soudržná a máme nastavené bezpečné prostředí ke sdílení, je možné diskutovat o tom, která privilegia máme společné. Co nás spojuje? Jak můžeme podpořit lidi, kteří jsou v některých oblastech znevýhodnění, aby měli stejný přístup ke vzdělání nebo aby se mohli účastnit všech aktivit? Podle citlivosti je možné začít u znevýhodnění, která jsou ve třídě přítomná (pokud jsme si jisti*é bezpečným prostorem), nebo u těch, která se netýkají přímo naší třídy. Je například škola přístupná pro vjezd s invalidním vozíkem? Jaké máme etnické zastoupení? Jak by se asi cítili neheterosexuální lidí, kdyby tu s námi někteří byli? Je to vhodné místo ke coming outu? Jak podpořit sociálně slabší osoby, které se chtějí účastnit všech školních aktivit bez toho, aby se třeba styděly? Jaké systémy podpory posilují lidskou důstojnost? Diskuzi je možné vést s celou třídou nebo rozdělit studující do menších skupin.

2. Květina moci vyplněná za některou z postav z Příběhů z audií

Vyberte si jeden z příběhů na stránce Futuropolis a zkuste květinu moci vybarvit podle zmíněného audia. Z série Gender doporučujeme například příběhy Michaela, Zuzany, Zey nebo J. J. Pokud některé privilegium není vysloveně zmíněné, můžete také tipovat. (Vyznačte pak ale lístek jinou barvou než ty ostatní, vysloveně zmíněné.) Jaký může být život člověka, když se různá znevýhodnění potkají? Jak privilegia ovlivňují přístup ke zdrojům, jako jsou sociální kontakty, finance, dostupné bydlení, zdravotní péče, vzdělání?


Univerzální analýza lekce

Východisko: pedagogický rozvoj v praxi se velmi často děje tak, že pozorujeme jiné vyučující při práci, analyzujeme jejich postupy a učíme se z nich. Tento soupis otázek má sloužit k průběžnému nebo zpětnému zaznamenání a podpořit naše přemýšlení o tom, co jsme viděli*y a jak se z toho můžeme poučit.

Záměr: Zaznamenat si a uvažovat o průběhu lekce a vlastní přemýšlení nad její stavbou, analyzovat její části. Trénovat pedagogickou reflexi. Formulovat vlastní poučení z lekce.

● Zaznamenejte si průběh lekce, jak se postupně odvíjela:

— Co se tam dělo? (popis, jak šly části za sebou)
— O čem jste přemýšlel*a, co se vám honilo hlavou?
— Jak jste se cítil*a?

Jak na sebe jednotlivé části navazovaly, odkud kam to vedlo:

— Co bylo záměrem jednotlivých částí lekce?
— Jak lekce plynula, kde se pro vás zadrhávala? — Čím to bylo?
— Vidíte ve struktuře lekce nějaký vzorec? Např. Kolbův cyklus, EUR…? Slouží použitá struktura cílům lekce?

Cíle lekce:

— Jaké měla lekce cíle?
— Jak s nimi vyučující pracoval*a? (Kdy je vyučující odkryl*a studujícím? Které části lekce jaký cíl podporovaly? …)
— Jak se vyučující*mu podle vás podařilo cíle naplnit?

Témata, informace:

— Jak se vyučující*mu dařilo pracovat s informacemi/názory/postoji?
— Kdo a jakým způsobem přinášel nové informace?
— Jakým tématům se lekce věnovala? Z jakých úhlů pohledů bylo na témata nahlíženo?
— Jak se dařilo ukončovat načatá témata, zodpovídat položené otázky?

● Zapojení studujících:

— Jak vyučující se studujícími komunikoval*a, jak podporoval*a či bránil*a jejich zapojení?
— Jaké otázky vyučující klade?
— Jaký prostor zabíral*a vyučující, jaký studující?
— Jakým způsobem vyučující reaguje na dění během lekce?
— Jak vyučující hodnotil*a činnost studujících a jak to komunikoval*a?
— V jakých chvílích, situacích byli*y studující aktivní?

● Vytěžení:

— Co pro vás bylo v lekci pedagogicky zajímavé?
— Čím lekce překračovala rámec bankovního konceptu vzdělávání?
— Co byste mohl*a přenést do své praxe?
— Co jste se naučil*a?