Kompetence

PDF

Při vedení vzdělávacího procesu metody Futuropolis se vyučující opírají o kompetence, které uplatňují v různé míře podle dané fáze spirály.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Rozvíjí kritické vědomí (i své)

2. Jedná dialogicky a demokraticky

3. Zapojuje do učení celistvost člověka

4. Provazuje témata se životem žáků a žákyň

5. Reflektuje mocenské vztahy

6. Rozvíjí vnímání a vidění celku

7. Rozvíjí návyky systémového a kritického myšlení

8. Posiluje schopnost imaginovat a tvořit vize budoucnosti

9. Vede ke smysluplné akci a reflexi