Kompetence kritických vyučujících

Tyto kompetence chápeme jako schopnost přinášet do výuky konkrétní principy související s celkovým přístupem metody Futuropolis. Poskytnou vám přehled, na jaké charakteristiky klademe důraz. Jsou formulovány jako ideální stav, k němuž je možné směřovat svůj rozvoj či svou pozornost. Jejich záměrem je přinést inspiraci a orientaci, nikoliv stanovit novou normu.  

Pod každou z kompetencí najdete popis, z čeho se skládá, reflektivní otázky pro přemýšlení nad svou stávající či uplynulou výukou, přípravné otázky, které pomáhají připravit učební proces daným směrem. Dále najdete indikátory − příklady toho, jak se daná kompetence, kvalita může projevit ve výuce. Nakonec nabízíme konkrétní podpůrné materiály, ať už nástroje nebo texty pro rozvoj specifické kompetence, které rozhodně nejsou vyčerpávající, k podpoře vašeho dalšího rozvoje.

Při vedení vzdělávacího procesu metody Futuropolis se vyučující opírají o kompetence, které uplatňují v různé míře podle dané fáze spirály.

 

1. Rozvíjí kritické vědomí (i své)

2. Jedná dialogicky a demokraticky

3. Zapojuje do učení celistvost člověka

4. Provazuje témata se životem žáků a žákyň

5. Reflektuje mocenské vztahy

6. Rozvíjí vnímání a vidění celku

7. Rozvíjí návyky systémového a kritického myšlení

8. Posiluje schopnost imaginovat a tvořit vize budoucnosti

9. Vede ke smysluplné akci a reflexi