Moc ve škole a ve společnosti

Skutečná demokracie není možná, pokud se nebudeme otevřeně bavit o moci a jejím užívání − ve škole i ve společnosti. Jádrem kritického přístupu Futuropolis je zkoumání moci ve třídě a ve společnosti se záměrem posilovat moc těch lidí, kteří ji mají méně. Ve škole má vyučující mocenskou převahu nad žáky a žákyněmi, vyplývající z učitelské pozice. Pokud ji nebude se žactvem sdílet, naučí se mladí lidé buď poslušnosti, nebo rebelii vůči autoritám. Ve společnosti se nám zase dostává rozdílného společenského tréninku podle společenského zařazení svých rodin a jejich zázemí a ten později výrazně ovlivní náš snazší či horší přístup k moci a zdrojům.

My chceme přispět k zodpovědnému a uplatňování moci všech s péčí o ostatní, ve škole i ve společnosti. Dialogický vztah mezi vyučujícími a žactvem umožní snazší otevírání otázek moci, útlaku a osvobozování ve společnosti. 

Sdílet moc se studujícími se daří lépe na školách vedených tak, že i sami*y vyučující zažívají pocit, že mohou fungování školy a přístup k výuce spoluutvářet. Nabízíme k tomu podporu formou teoretických textů a reflektivních nástrojů. Od února 2023 zde najdete záznamy z mocenských analýz několika škol zapojených do experimentu 

Role pedagožky/pedagoga (práce s vlastním názorem)

Demokratická autorita: Vzdor a učivo ve vzdělávacím procesu

Typologie aktivního občanství

Porozumění útlaku: Strategie přístupu k moci a privilegiím

Reflektivní tabulka demokratické autority

Květina moci

Nový náhled na vědění a společnost: desocializace a kritické vědomí

Politická pozice