Reflexe

Žáci a žákyně reflektují akci a svou novou situaci a pokračují dále v cyklu kritické pedagogiky.