Aktivita: Socha moci a bezmoci žáka či žákyně

20 minut
Aktivita, která umožňuje ztvárnit pocity spojené s mocí a bezmocí do tělesného postoje, který zároveň vytváří symbol, se kterým je poté možné pracovat. Aktivita pomáhá zapojit tělo a tělesné pocity do výuky.
Zavřete oči a zkuste se vrátit v čase, kdy jste byli*y na základní či střední škole v pozici žáků či žákyň.
Jaké pocity se objevují?
Najdete mezi nimi i naštvání, frustraci nebo bezmoc?
Zkuste si vybavit situaci, kdy jste se cítili*y bezmocní*é.
Jak cítíte v těle bezmoc?
A jak se bezmoc projevuje zvenku na těle?
Vytvořte vlastní sochu bezmoci se sebou jako hlavní*m protagonistkou*ou.
Zkuste si zapamatovat pozici a gesta svého těla a emoce, které jste v těle cítil*y.
Zavřete oči znovu a hledejte v paměti situaci, kdy jste jako žáci nebo žákyně vnímali*y, že máte moc, že můžete ovlivňovat dění kolem sebe.
Jaké pocity se objevují?
Jak ve svém těle cítíte moc?
Vytvořte vlastní sochy moci se sebou jako hlavní*m protagonistkou*ou.
Zkuste si zapamatovat pozici a gesta svého těla a emoce, které jste v těle cítil*y.
Zkušenost s mocí a bezmocí sdílejte s ostatními. Co je teď podle vás moc?
Jak s mocí pracujete jako vyučující? Mít moc a nakládat s mocí je rozdíl. Hodnotou kritické pedagogiky je demokratičnost a dialogičnost. Sdílení moci se studenty a studentkami je způsob, jak se s vlastní mocí a odpovědností studenstvo učí v praxi zacházet. Kde všude můžeme jako vyučující nacházet prostor pro sdílení moci s žáky a žačkami?