Bankovní systém vzdělávání

Banking education 2

Pedagogický přístup ke vzdělávání, v němž znalosti jsou dary (depozity), které předávají ti, kteří se považují za znalé, těm, o nichž se domnívají, že nic nevědí. Vzdělávání je tak procesem ukládání informací a žáci jsou pasivním úložištěm (objektem výchovy, ne svobodným subjektem procesu humanizace).