Futuropolis

Metafora web pruzina

Futuropolis je prostor, který jsme pozváni tvořit. Název odkazuje na polis jako společenství živých tvorů. Odkazuje na vztahy, které chceme reformulovat (narušit a znovu vytvořit). Budoucí horizont, Futuro, je příslibem, možností. Odkazuje k utopiím, k budoucnosti, k novinkám. Je budoucností, ke které jsme pozvaní.