Generativní témata epochy

Prazdna IKONA Slovnik

Epocha se vyznačuje komplexním souhrnem myšlenek, konceptů, nadějí, pochybností, hodnot a výzev, které se vzájemně ovlivňují. Generativní témata epochy jsou problémy, kterým je třeba čelit, odkrývají konkrétní myšlenky, hodnoty, koncepty, naděje a výzvy, jakož i překážky, které brání osvobození a humanizaci lidí. Můžeme například říci, že v naší společnosti by některá z těchto témat zahrnovala schopnost byrokratické kontroly, environmentální krizi, sociální vyloučení starších a zdravotně postižených osob aj. V sociální analýze mohou být tato témata objevena v konkrétním znázornění blízkém každodenní praxi studentů.