Kultura ticha

Kultura ticha 1

Nerovné společenské vztahy vytvářejí kulturu ticha, která utlačovaným lidem vštěpuje negativní, odevzdaný, pasivní a potlačený obraz sebe sama a možnosti ve svých životech cokoliv změnit. Student si pak musí procesem zvědomování vytvořit kritické vědomí, aby si uvědomil, že tato kultura mlčení je sociálně vytvářena a udržována. Společenská, rasová a třídní dynamika je provázána s konvenčním vzdělávacím systémem, skrz něhož kultura ticha eliminuje cesty myšlení, které vedou ke kritickému jazyku.