Limitní situace

95802876 613320345921901 8031509446754566144 n

Limitní situace představuje hranici, která odděluje současnou představu člověka o jeho možnostech (definovanou a zvnitřnělou kulturou ticha) od možnosti být více subjektem a emancipovat se. Abychom překročili tyto limitní situace, musíme objevit neozkoušenou možnost ležící za hranicí - tedy proveditelný způsob, jak lze tyto situace úspěšně překonat. Aby mohli utlačovaní vést boj za své osvobození, musí vnímat realitu útlaku ne jako uzavřený svět, z něhož není úniku, ale jako omezující limitní situaci, kterou mohou transformovat. Toto vnímání se musí stát motivující silou pro osvobozující jednání.