Vystoupení ze vzorce útlaku

DSCN3874

Paulo Freire si, jako řada lidí před ním, lámal hlavu s tím, jak je možné, že tolik revolucí a změn selhalo, přestože v nich lidé toužili po svobodě. Freire vysvětluje toto selhání obrazem utlačovatele, který si v sobě každý neseme. Obraz biče a útlaku je často vnímán jako cesta ke svobodě a stává se tak, že utlačovaní, kteří dostanou prostor pro realizaci svého lepšího světa, nakonec jen reprodukují hodnoty a postoje utlačovatele. Freire navrhuje předejít této chybě vystoupením ze vzorce útlaku, čili pochopením toho, co je podstatou konfliktu a útlaku a změnou obrazu utlačovatele v sobě.