Modelování budoucností

Budoucnost ještě nebyla napsána a je jen na nás, žácích a učitelích, abychom formulovali budoucí možné a chtěné scénáře. Modelování budoucností vychází ze zkušeností a znalostí zúčastněných. Snaží se kriticky rozkrýt síly a trendy, které tvoří přítomnost a na základě tohoto poznání modelovat scénáře budoucností. Vycházíme z transformativního přístupu v rámci foresightových metod, který oproti přizpůsobování se očekávané budoucnosti navrhuje ovlivnit budoucnosti žádaným směrem prostřednictvím přeměny vlastního myšlení, vlastních akcí a vztahů s druhými.


Skrze techniky modelování budoucností chceme podpořit hlasy žáků a žákyň v rozvíjení jejich vizí budoucností. Ve Futuropolis: škole emancipace se snažíme také rozkrýt zájmy lidí, kteří vypráví příběhy o minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Vkládání svých zájmů do interpretací dějin a budoucnosti může mít za následek omezení našich vlastních představ.