Pedagogický konstruktivismus

Vycházíme z předpokladu, že každý z nás své poznání aktivně konstruuje. Poznání je společným procesem. Naše vztahy s druhými a dosavadní poznání ovlivňují, jakým způsobem se učíme. Náš obraz světa ovlivňuje jaké vědění vytváříme a přijímáme jako platné. Proto je pro nás důležité porozumět našim představám o světě a do učení vstupovat s vědomím toho, z čeho vycházíme.

Metoda Futuropolis vychází z principů a filozofie učení prostřednictvím zkušenostní a reflektivní praxe. Chceme, aby proces poznávání a tvorba vědění vycházely co nejvíce ze zkušeností a zájmů samotných žáků, aby došlo k demokratizaci vzdělávání a obsahy vzdělávání byly společně vyjednané.