Postkolonialismus

Jsme součástí společenství, které stojí na koloniálním dědictví minulosti. Modernita je podmíněna drancováním přírody, nerovnou dělbou práce i zdrojů. Je postavena na útlaku jiných kultur, odlišných způsobů vědění a života. Zkoumat, jak jsou tyto nerovné vztahy a myšlenkové vzorce předávány a udržovány ve společnosti i v nás samých, nám může pomoci hledat způsoby, jak škody snižovat a zároveň otevírat prostor pro jiné způsoby myšlení a života.