Systémové myšlení

Komplexní problémy současnosti nemají jednoduchá řešení, chceme proto posilovat systémové myšlení, které rozvíjí schopnost nahlížet celek a sledovat síť vztahů spíš než detaily. Systémové myšlení nám umožňuje vidět události v kontextu dlouhodobých trendů.

Nástroje systémové dynamiky nám pomáhají odkrývat a lépe chápat procesy, struktury a nepojmenované předpoklady. Systémový pohled umožňuje posilovat naše vědomí, že jsme propojeni s druhými a se světem.


Školní třída je sama o sobě také systémem. Dívat se tak na ni nám umožňuje chápat problémy ve třídě jako projevy systému. Šikana tak není pouze vinou jednotlivce. Je výsledkem nefunkčního nastavení vztahů v systému třídy nebo školy. Nástroje systémového myšlení nám pomáhají porozumět dynamice dalších společenských problémů, jako klimatické změně, systému výrobního a dodavatelského řetězce oblečení. Odkrývají modely myšlení, které leží za současnou mezinárodní ekonomikou.