Deník Futuropolis

Zveme Vás k nahlédnutí do projektu zaměřeného na kritickou pedagogiku. Vyučující, metodický tým, vizuální umělkyně a provázející – my všichni se pokoušíme objevovat nové způsoby, jak ve vzdělávání vést ke kritickému a systémovému myšlení, podporovat imaginaci a přemýšlení o budoucnostech, pracovat s emocemi či více vnímat své smysly. Jak aktivně zapojit žáky a žákyně do výuky a posílit v nich vědomí, že mohou přetvářet svět kolem sebe?

Deník Futuropolis má za cíl přiblížit důležité části našeho experimentu všem těm, které zajímá jak může vzdělávání přispívat k proměně společnosti ve společnost spravedlivou a udržitelnou. Rádi*y bychom dokumentovali*y naši cestu: úspěchy, selhání, těžké otázky, kterým v projektu čelíme, získané zkušenosti. Deník funguje jako mnohohlas, budou do něj přispívat různí lidé z celého týmu a podle toho se bude přirozeně měnit i styl vyprávění. Deník se neomezuje nutně na psané slovo, ale komunikuje i skrze jiné typy záznamu. Nezveme v něm k hotovým odpovědím, ale chceme odklopit pokličku a umožnit vám nahlédnout do kuchyně.

Vítejte.

ilustrace © Eva Koťátková