Metoda Futuropolis

V tomto virtuálním prostoru vzniká pedagogická metoda Futuropolis. Základní kámen metody tvoří kritická pedagogika, kterou chceme aktualizovat pro potřeby současnosti. Proto ji rozšiřujeme o přístupy systémového myšlení a modelování budoucností.


Chceme podpořit žáky, žákyně a pedagožky, pedagogy a sami/y sebe v sebedůvěře aktivně utvářet budoucnost. Stavíme na rovnocenném vztahu žáka a učitele, na jejich společné práci, ve snaze porozumět světu a sobě a posilovat kritickou naději v lepší svět.


Chceme provazovat vlastní zkušenosti žáků a žákyň se společenskými problémy, hledat nefunkční systémové nastavení a společně vytvářet takové, které by vedlo ke spravedlivějšímu světu. Součástí metody je hledání příležitostí pro smysluplnou a reflektovanou akci, skrze kterou můžeme projevit vlastní hlas ve škole i společnosti.