Možnosti deníků: Jak zachycovat cestu pedagogickými experimenty

V rámci Futuropolis realizujeme volitelné dílny, ve kterých rozvíjíme konkrétní pedagogická témata, která vstupují do naší praxe. Dílen se obvykle účastní pět až sedm lidí, takže poskytují dost prostoru pro osobní sdílení. Na konci dubna jsme se potkali*y v rámci dílny nazvanéMožnosti deníků: Jak zachycovat cestu pedagogickými experimenty.

Dílna byla zaměřená na tvorbu deníků a jejich možnosti: deník jako blog, deník jako mapa, deník jako vizuální záznam, deník jako video nebo audio reportáž z terénu, deník jako performance. Naším cílem bylo podpořit nás všechny, zaanagažované v projektu, abychom dokumentovali*y cestu společným experimentem. Současně jsme chtěli*y podpořit pedagogy a pedagožky v tom, jak motivovat žáky a žačky k pozorování nejbližšího okolí, reflexi a kritickému uchopení témat, kterými žijí a inspirovali*y je k jejich sdílení s druhými a to skrze formy, které jim budou blízké.

Dívali*y jsme se společně na škálu přístupů včetně příkladů z výtvarného umění a zastavili*y jsme se detailněji u deníku Zápisky z Demokratické školy, který jsem psala v průběhu pobytu na škole Sands v Anglii. Ty lze vnímat jako reportážní deníkové záznamy zachycující aktuální žitou zkušenost. V druhé části jsme se věnovali*y sdílení nápadů a zkušeností jak s podobnými typy záznamu pracovat a k čemu všemu jsou deníky využitelné.

Práce s deníky pro nás nebyl jen způsob jak představit konkrétní nástroj, který může mít řadu nečekaných podob, ale také impuls ke sdílení toho, co jednotlivě i kolektivně v rámci projektu prožíváme, jakým problémům čelíme a jak se každý zvlášť, ale i společně posouváme v utváření vize budoucí školy.

Koláž jako forma deníku od Radky Vejrychové, pedagožky zapojené do projektu. Radka skrze formu koláže dlouhodobě zaznamenává vlastní změny v přemýšlení, koláže vznikly v reakci na dílnu Možnosti deníků