Plakáty Futuropolis jako obrazové kódy pro otevírání komplikovaných témat se studujícími

autorka vizuálu: Marie Lukáčová

Na Letní škole kritické pedagogiky ve Slavonicích jsme představili*y již téměř kompletní sadu tematických plakátů Futuropolis, které pro projekt vytvořila vizuální umělkyně Marie Lukáčová. Plakáty nám v projektu fungují jako kódy – vizuální nástroje pro otevírání konkrétního tématu se studujícími. Umožňují rozpoutat o tématu diskuzi, nahlédnout ho v systémových souvislostech, imaginovat možné budoucnosti a vracet se k němu v rámci reflexe po akci. Plakát můžeme využívat jako vizuální kotvu, ke které se můžeme v diskuzi se studujícími opakovaně vracet. Marie Lukáčová vytvořila plakáty v úzké spolupráci s týmem Futuropolis, pro každý plakát jsme hledali*y specifické koncepční uchopení i vizuální metaforu, která by umožnila nahlédnout téma komplexně, jako svět či mozaiku, složenou z mnoha paralelních a navzájem se ovlivňujících jevů. Plakáty tak nabízejí různou míru zoomování i odstupu, fungují v pohybu mezi detailem a celkem.