Výjezd Futuropolis

22. — 24. 2. 2022, Kaprálův mlýn

V Únoru proběhl další seminář celého pracovního týmu, který tvoří tým Futuropolis a pedagogové a pedagožky zapojení*é do projektu, tentokrát v Kaprálově mlýně. Cílem semináře bylo:

Podpořit nadějeplnost a schopnost imaginace: Společně budujeme a tvoříme něco nového – novou školu.

Podporovat sdílení: Vzájemně se učíme mezi sebou navzájem, rozvíjíme a upevňujeme vztahy ve skupině.

Probouzet smysly a poskytovat reflexi vztahu pedagogů a pedagožek k učení, včetně vztahu/ vlivu fyzického prostředí školy a učení.

Poskytnout inspiraci formou konkrétních příkladů změn a jejich dopadů na změny na úrovni systému.

Podpořit porozumění funkci fáze imaginace a jejím návaznostem.

Poskytnout základ pro mocenskou analýzu systému školy.