Aktivita: Jaké věty jste slýchali*y?

Naše zkušenost a jednání jsou formovány očekáváními. To se týká všech oblastí života, včetně genderu a genderové stereotypizace. Tato aktivita pomáhá pojmenovávat očekávání, která na nás kladou druzí, skrze každodenní věty, které slýcháme.
Jaké věty jste slýchali*y právě proto, že jste (rozeznáváni*y jako) muži/chlapci, ženy/dívky?
Použijeme k zachycení vět motiv lešení, které můžeme vnímat jako metaforu společenských konstrukcí, jež jsou často neviditelné.
Na lešení umístěte věty, které slýcháte, protože jste (rozeznáván*a) jako muž nebo jako žena.

Společně pak diskutujte ve skupině:
Které z vět vzbuzují silné emoce a proč?
V čem jsou naše zkušenosti podobné a v čem odlišné?
V jakých z vět cítíte největší tlak a proč?
Podle kterých dalších kritérií by se věty daly ještě třídit?
Jak by mohly znít věty jinak, tak, aby nabourávaly genderové stereotypy?