Animace Gender

Tři animovaná videa v délce 2 až 4 minuty pro otevření témat sexismus, stereotypizaci a LGBTQ ve výuce.

Jak pracovat s animacemi?

Animace jsou v metodě Futuropolis materiály, které se snaží zábavnou, vizuálně přitažlivou a svižnou formou uvést studující do konkrétního tématu. Videa fungují jako impulsy k diskuzi, pro kterou studující vybaví základními informacemi (daty i dezinformacemi, které o tématu vznikají). Videa ukazují, že se téma objevuje v jejich bezprostředním okolí, a do třídy se tak dostává jako téma ke zkoumání i jako něco, co se v prostředí školy a třídy přirozeně vyskytuje. Videa mohou sloužit i jako kódy, které podněcují diskuzi a zároveň propojují témata se životem studujících.

Zhlédnutí videí je impulsem k diskuzi nad těmito otázkami:

Otázky vedoucí k prožitku

  • Jaké jsou vaše pocity z toho, co jste viděli*y?

  • Co vám nejvíce utkvělo v paměti? Jaký byl pro vás nejsilnější moment videa? Co ve vás rezonovalo a proč? Pociťovali*y jste u nějaké části frustraci, vztek, beznaděj?

  • Mohl by to být váš příběh? Poznáváte se někde ve videu? Kde se vy s tématem setkáváte? Máte zkušenost s něčím, co se ve videu zmiňuje?


Otázky vedoucí k porozumění tématu

  • O čem je video, které jste právě viděli*y? Zkuste ho shrnout vlastními slovy.

  • Obsahovalo video fakt, který vás překvapil?

  • Jsou naopak nějaká fakta nebo perspektiva, která ve videu chybí? Jak by vypadalo video k tomuto tématu, pokud byste ho vytvářeli*y vy?

  • Jaký je převládající pohled veřejnosti na toto téma a jaké nejčastější dezinformace k tématu zaznívají?