Check-iny

Podobně jako se před odletem z letiště odbavujeme, abychom letěli*y nalehko a soustředili*y se na cestu, tak se můžeme stejně odbavit a zaměřit svou pozornost i na začátek schůzky, semináře. Následuje přehlídka „čekinů“ na rozproudění online setkání, které jsme zatím v projektu zkoušeli*y.

Podobně jako se před odletem z letiště odbavujeme, abychom letěli*y nalehko a soustředili*y se na cestu, tak se můžeme stejně odbavit a zaměřit svou pozornost i na začátek schůzky, semináře. Následuje přehlídka „čekinů“ na rozproudění online setkání, které jsme zatím v projektu zkoušeli*y.

Usazení v online prostoru, osahávání limitů obrazovky

Check-in slouží pro zabydlení se v prostoru online callu, ve kterém jsme oddělení od druhých, ve kterém je pouze naše hlava, a nikoli celé tělo. V aktivitě společně ohmatáváme vlastními konečky prstů hranice vlastního online prostoru a poté zdravíme sousedy vedle nás.

 • „Zkusme propojení a naše vzájemné naladění. Každý*á máme výřez své reality, svého bytu. Zkusme si ohmatat, co tento výřez vlastně zabírá, kam až sahá … aby ty ruce byly těsně vidět. Ohmatejte si své hranice obrazovky.“
 • „Nad sebou i pod sebou máme i sousedy a sousedky – pozdravme se. Nahoru, dolů. Ahój. Ahoj. Pozdravíme dole … aspoň jsme se symbolicky pozdravili*y rukama.“


Postupné zapínání kamer

Vstupní aktivita motivující účastníky a účastnice k zapnutí vlastních obrazovek. Začínáme s vypnutými kamerami i zvukem. Postupně zapínáme kameru i mikrofon a ztvárňujeme grimasou, artefaktem nebo slovy vlastní pocity či odpovědi na úvodní otázku. Tento „čekin“ může způsobit to, že si účastníci a účastnice nechají kamery zapnuté.

 • „Bude to takový popcorn – mluví ti, kdo chtějí. Když chcete mluvit, dáte to najevo tím, že zapnete kameru a mikrofon. Odpověď můžete vytvořit slovy, ale i grimasou, popř. si pomoct rekvizitou. Mělo by to být svižné, rychlé. Poté kameru nechte zapnutou. Otázka je: Jak zvládáte současnou situaci?“

Dyády, rozhovory ve dvojicích či v malých skupinkách

Pro rozmluvení a naladění na sebe a na to, jak nám je teď, může pomoct diskuze v menší skupině nebo aktivita – dyáda.

 • Dyády fungují ve dvojicích, kdy účastník či účastnice má prostor a mluví po určený čas (např. 2 minuty), druhý*á pouze naslouchá (zdržuje se reakcí, vlastních myšlenek, interpretací). Po určeném čase se ve dvojici vystřídají. Otázka pro přemýšlení může být pro všechny stejná, např. „Co vám přinesl uplynulý týden?“ „Jak se dnes máte, co ovlivňuje vaši přítomnost a zapojení?“

Video a rychlé reakce

Skupinové setkání můžete otevřít videem, zvukem, básní, dramatizací
a následným sdílením nad otázkami, jako např. „Co to ve vás vyvolalo za pocity?“ „Jaké otázky to vzbudilo?“ Na seminářích jsme se setkali*y s:

 • Yo Soy (hudební video)
 • videem o vystupování ze zacyklenosti Volver 475 (umělecké video),
 • básní psanou studujícími
 • audiopříběhem Aničky,
 • dramatizací Konference bez žen aj.

 

Signalizační otázky

Pro rychlé zjištění nálady a stavu skupiny můžeme položit signalizační otázky, při kterých zvedají účastníci či účastnice ruce.

 • „Kdo cítíte únavu / chuť / zvědavost …?“
 • „Kdo už potkal své žactvo osobně? Kdo z toho má radost?“
 • „Koho tíží podmínky ve škole?“
 • „Kdo má radost, že se odkryla práce ruských špionů v Česku?“

Appreciative Inquiry – Oceňující dotazování

Začít společný čas vlastním oceněním (čím přispívám sobě i druhým) může být na začátek motivující. Nechte si o tom povídat lidi ve dvojicích nebo společně sdílejte.

 • „V čem jsem jako vyučující dobrý*á? Co si myslím, že mi jde?“

Aktivace těla

Dejte čas tomu se u obrazovky dostat i do svého těla. K tomu může sloužit krátká rozcvička, protáhnutí se či zpřítomnění.

 • „Jak se teď cítíte ve svém těle? Co dělají vaše ramena a záda? V jaké pozici máte ruce? Cítíte někde napětí?“

Využití artefaktu, předmětu

Využijte fyzických věcí, které máte doma. Na semináři jsme si připravili*y svůj drink a v úvodním kolečku krátce řekli*y, co máme před sebou a jak to může vystihovat naši náladu. Je možné sáhnout po nějaké věci i bez přípravy.

 • „Přineste si věc, kterou doma nejvíce používáte / máte nejvíce rádi / nejvíce vás vystihuje.“