Kolo důsledků

Kolo důsledků je druh myšlenkové mapy, která může pomoci promyslet důsledky událostí, jednání nebo problémů. Stejně jako upozornění na spojení mezi příčinami a důsledky může tato metoda také pomoci ocenit globální význam lokálních akcí a lokální význam globálních problémů nebo trendů. Můžeme například prozkoumat důsledky navrhovaných řešení uprchlické situace, jako např. Je potřeba zavřít hranice.

Anotace: Kolo důsledků je druh myšlenkové mapy, která může pomoci promyslet důsledky událostí, jednání nebo problémů. Stejně jako upozornění na spojení mezi příčinami a důsledky může tato metoda také pomoci ocenit globální význam lokálních akcí a lokální význam globálních problémů nebo trendů. Můžeme například prozkoumat důsledky navrhovaných řešení uprchlické situace, jako např. Je potřeba zavřít hranice.

Pomůcky: pomůcky: velký papír, fixy

Jak se to dělá? Postupuje se následovně:

  • Účastníci a účastnice napíší hlavní událost nebo činnost do kroužku uprostřed stránky (např. válka na Ukrajině)
  • Účastníci se snaží vymyslet co nejvíce přímých důsledků této události a píší je do jiného kroužku, který je s hlavním spojen linkou.
  • Účastníci a účastnice dále zvažují důsledky těchto důsledků. Ty znovu píšeme do dalších kruhů a spojujeme je s příčinami – a tak dále. Každý kroužek lze vybarvit jinou barvou, v závislosti na tom, zda účastníci/ice vyhodnotí daný důsledek za pozitivní, nebo negativní.
  • Podívejte se papír jako na celek, zkoumat můžete nejsilnější negativní dopady a to, kdo je cítí nejsilněji. Můžete také společně hledat to, jak spolu jednotlivé důsledky souvisí a dívat se na provázanost jednotlivých příčin – důsledků. Můžete tak také hledat to, kde se problém opakuje a cyklí.
  • Mapa může sloužit i jako podpora pro další zkoumání a následné bádání. Pokud zkoumáme důsledky současných problémů, často se objeví v oblasti ekologické, ekonomické, sociální, politické, zdravotní a jiné a tak můžeme podpořit vidění světa jako provázaného celku.

Zdroj: Lidé v pohybu. NaZemi.web