KrabicohlavaKrabicohlava je bytost s atrofovaným tělem, jejíž vztahy se světem a lidmi jsou zprostředkovány logickým „dáváním smyslu“ — spíše než „vnímáním smyslu“. Náš systém vzdělávání nutí uzavírat smysly vůči světu a zaměřovat energii na to, co se děje v našich myslích. Naučený způsob myšlení, který potlačuje ostatní způsoby vnímání, narušuje náš smysl pro spojení se světem kvůli přehnané snaze jej definovat a determinovat. Zároveň ohraničuje možnosti poznání a bytí člověkem. Bytost Krabicohlava nás zve k tomu přehodnotit vzdělání jako probouzení smyslů způsoby, které se přitom nechytí do pasti popření rozumu.

Zdroj: Vanessa de Oliveira Andreotti, Představit si vzdělání jako nevynucované přeuspořádání tužeb, University of British Columbia, Kanada, Other Education: The Journal of Educational Alternatives, 2016.