Plakát Nerovnosti

PLAKÁT NEROVNOSTI

Grafické ztvárnění: Marie Lukáčová
Inspirováno konceptem Dům modernity od Stein, S., Hunt, D., Suša, R., & de Oliveira Andreotti, V. (2017)
Návrh: Futuropolis: škola emancipace (NaZemi a Institut úzkosti)

Pro to, abychom mohli*y mluvit o tématech, které se nás týkají, potřebujeme mnohdy výkop pro společnou diskuzi (jak o tématu začít mluvit?). V projektu Futuropolis: škola emancipace hledáme podobné i další pedagogické cesty pro otevírání společenských témat a posilování občanských kompetencí nás všech. Tento plakát může být podobným „výkopem“ pro společný dialog o současných krizích: nerovnostech, (ne)udržitelnosti, vykořisťování, lidských i zvířecích právech aj.

Původní koncept Domu modernity, kterým je plakát inspirován, je metaforou moderní společnosti. Základnu domu tvoří oddělitelnost, která umožňuje vytvářet kategorie a způsoby hodnocení, které nás rozdělují, oddělují a vytvářejí svět, jak ho známe uvnitř domu. Zdi tvoří osvícenský humanismus a národní stát a střechu globální kapitál. Dům stojí díky vytěžování přírody, do které vrací odpad z domu. Autoři konceptu tvrdí, že vnější krize jsou produktem násilných a neudržitelných praktik, které jsou nutné k vybudování a udržení domu samotného. Více o metafoře vysvětluje video v angličtině. Tento kontext není pro práci s plakátem nutný.

Otázky pro práci s plakátem:

 • Co vidíte? 
 • Co to ve vás vyvolává?
 • Co je podle vás hlavním tématem plakátu?
 • Jaký vidíte vztah mezi obrazem a naší realitou? 
 • Jak je to spojené s vámi? Kde se tam vidíte vy?

Doplňující otázky:

 • Co a koho vidíte? 
 • Co podle vás dům představuje? 
 • Jakým způsobem je dům členěn? Odkud bere energii a zdroje?
 • Kam ukládá odpad? Pro koho v obraze může být náročné žít?
 • Kdo může ze situace v obraze těžit a mít osobní užitek?
 • Vidíte souvislosti mezi obrazem a naší realitou?
 • Kam byste se umístili*y vy?
 • Jaký příbytek byste postavili*y vy?

 

PRÁCE S PLAKÁTY V KRITICKÉ PEDAGOGICE

Práce s plakáty navazuje na kriticko pedagogickou tradici práce s kódy Paula Freireho. Ten při odstraňování negramotnosti ve favelách ukazoval lidem kresby, znázorňující jejich každodenní život a vedl nad nimi s místními dialog. Docílil tak nejen pochopení lingvistického obsahu slov, ale i dalších souvislostí (společenských, ekonomických, politických…). Skrze dialog nad obrazy ze života vedl obyvatele favel k politickému vědomí.

V našem pojetí fungují plakáty jako kódy, které umožňují přinést mezi studenty a studentky téma, ke kterému se mohou vztáhnout, avšak které tvoří bezpečnou vzdálenost mezi tématem a nimi. Kód je externím znázorněním problému, a tím pádem umožňuje vidět jej novýma očima, a nikoliv ze samozřejmosti každodenní zkušenosti.

Plakáty jsou v metodě Futuropolis nástrojem pro rozpoutání diskuze a umožňují zaměřit se na souvislosti a vztahy různých aktérů ve světě. Plakáty zjednodušeně popisují společenské problémy a často i nabízejí inspiraci k různým řešením. Plakát funguje také jako „kotva“ diskuze, dá se k němu v průběhu práce vracet, čímž nám pomáhá neutíkat od tématu, ale zůstat tematicky v prostoru, vyznačeném graficky plakátem.

V  metodě Futuropolis se dají plakáty použít v rámci spirály, a to zejména v těchto krocích:
1) V probouzení z ticha pomáhá plakát mapovat, co už o problému víme, a otevírá další otázky k tématu.

2) V kritickém bádání nám může plakát pomoci si uvědomit, jaké otázky jsme si k problému ještě nepoložili*y. Plakát nám také pomáhá pozorovat souvislosti a napomáhá tak vidět problém na systémové rovině.

3) Plakát nám může pomoci v imaginaci při promýšlení různých možných budoucností. (Jako např. u plakátu o klimatické změně.)

4) Plakát může pomoci i při reflexi po provedení akce. Lze spojit s otázkami nad plakátem: Kudy vedla naše cesta? Podařilo se nám dosáhnout našich cílů?

Nezávisle na tématu lze nad každým plakátem vést diskuzi kolem těchto otázek:

 • Co vidíte? 
 • Co to ve vás vyvolává?
 • Co je hlavním tématem plakátu?
 • Jaký vidíte vztah mezi obrazem a naší realitou? 
 • Jak je to spojené s vámi? Kde se tam vidíte vy?