Plakát Škola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAKÁT ŠKOLA

Grafické ztvárnění: Marie Lukáčová
Inspirováno tzv. sociální kartografii, která mapuje různé reakce na násilí způsobované modernitou. Andreotti, V., Stein, S., Ahenakew, C., Hunt, D. (2015). Mapping interpretations of decolonization in the context of higher education. Decolonization: Indigeneity, Education & Society, 4(1), 21-40.

Návrh: Futuropolis: škola emancipace (NaZemi a Institut úzkosti)

Když chceme mluvit o tématech, které se nás týkají, potřebujeme mnohdy impuls/výkop pro společnou diskuzi. Tento plakát může být podobným impulsem – vstupem pro společný dialog o limitech současného školství a možných podobách její proměny. V projektu Futuropolis: škola emancipace hledáme podobné i další pedagogické cesty pro otevírání společenských témat a posilování občanských kompetencí nás všech. 

Otázky pro práci s barevným plakátem:

 • Co vidíte? 
 • Co to ve vás vyvolává?
 • Co je hlavním tématem plakátu?
 • Jaký vidíte vztah mezi obrazem a naší realitou? 
 • Jak je to spojené s vámi? Kde se tam vidíte vy?
 • Jak si představujete ideální školu? 

Doplňující otázky:

 • Co a koho vidíte?
 • Jak byste popsali*y hlavní obrazový motiv? 
 • Jaké problémy škol a školství vidíte zobrazené?
 • Co znázorňuje dolní budova? O jaký typ školy se jedná? 
 • Odlišuje se od školy, do které chodíte vy? (způsobem výuky, typem prostoru atd.)
 • Jaké jsou pukliny/limity takové školy? 
 • Jak se liší tři rostliny, které z budovy vyrůstají? Co se na nich odehrává? O jakém typu vzdělávání každá z rostlin vypráví? 
 • Jakou cestou/rostlinou byste se vydali*y vy a proč? 
 • Jaká změna současného školství vám připadá představitelná?
 • Jakou změnu současné školy byste si přáli*y vidět? 
 • Jak by vypadala vaše vysněná škola? 

Práce s černobílým plakátem

 • Co vidíte? Jak byste popsali*y hlavní obrazový motiv? 
 • Co znázorňuje dolní budova? O jaký typ školy se jedná? 
 • Jaké jsou limity/pukliny takové školy? Vpište nebo vkreslete je do puklin nebo vedle nich.
 • Tři rostliny, které z budovy vyrůstají, představují tři možné cesty proměny současné školy. Jaký typ vzdělávání by se mohl odehrávat na každé z nich, pokud bychom je vnímali*y jako škálu: jak by vypadal vztah vyučujících a studujících, jak by probíhala výuka a jaký by byl její obsah? 
 •  Zabydlete rostliny a školy, které na nich rostou, textem a kresbou.

 

POUŽITÍ PLAKÁTŮ V KRITICKÉ PEDAGOGICE

Práce s plakáty navazuje na kriticko pedagogickou tradici práce s kódy Paula Freireho. Ten při odstraňování negramotnosti ve favelách ukazoval lidem kresby, znázorňující jejich každodenní život a vedl nad nimi s místními dialog. Docílil tak nejen pochopení lingvistického obsahu slov, ale i dalších souvislostí (společenských, ekonomických, politických…). Skrze dialog nad obrazy ze života vedl obyvatele favel k politickému vědomí.

V našem pojetí fungují plakáty jako kódy, které umožňují přinést mezi studenty a studentky téma, ke kterému se mohou vztáhnout, avšak které tvoří bezpečnou vzdálenost mezi tématem a nimi. Kód je externím znázorněním problému, a tím pádem umožňuje vidět jej novýma očima, a nikoliv ze samozřejmosti každodenní zkušenosti.

Plakáty jsou v metodě Futuropolis nástrojem pro rozpoutání diskuze a umožňují zaměřit se na souvislosti a vztahy různých aktérů ve světě. Plakáty zjednodušeně popisují společenské problémy a často i nabízejí inspiraci k různým řešením. Plakát funguje také jako „kotva“ diskuze, dá se k němu v průběhu práce vracet, čímž nám pomáhá neutíkat od tématu, ale zůstat tematicky v prostoru, vyznačeném graficky plakátem.

V  metodě Futuropolis se dají plakáty použít v rámci spirály, a to zejména v těchto krocích:

 1. V probouzení z ticha pomáhá plakát mapovat, co už o problému víme, a otevírá další otázky k tématu.
 2. V kritickém bádání nám může plakát pomoci si uvědomit, jaké otázky jsme si k problému ještě nepoložili*y. Plakát nám také pomáhá pozorovat souvislosti a napomáhá tak vidět problém na systémové rovině.
 3. Plakát nám může pomoci v imaginaci při promýšlení různých možných budoucností. (Jako např. u plakátu o klimatické změně.)
 4. Plakát může pomoci i při reflexi po provedení akce. Lze spojit s otázkami nad plakátem: Kudy vedla naše cesta? Podařilo se nám dosáhnout našich cílů?

Nezávisle na tématu lze nad každým plakátem vést diskuzi kolem těchto otázek:

 • Co vidíte? 
 • Co to ve vás vyvolává?
 • Co je hlavním tématem plakátu?
 • Jaký vidíte vztah mezi obrazem a naší realitou? 
 • Jak je to spojené s vámi? Kde se tam vidíte vy?

Kam dál: proklik na plakát Klima, plakát, Gender, plakát Škola, plakát Zdraví, plakát Smysly, plakát Nerovnosti