Pod hladinou (záznam experimentu)

Záznam experimentu  ve výtvarné výchově. Jak lze kriticky uchopit zadání vyzdobit školu ve stylu podmořského světa.

Záměr

V naší škole každoročně probíhá akce pro budoucí prvňáčky a prvňačky. Mají možnost přijít podívat se se svými rodiči do školy – zasoutěžit si, pohrát si a pobýt ve škole. Tento rok se vedení skolo rozhodlo pro téma podmořského světa. My jsme byly požádány o spolupráci na výzdobě školy. Předem jsme věděly, že nechceme dělat výtvarné aktivity samoúčelně. Rybičky, korálové útesy, potápěči a potápěčky v moři. Téma podmořského světa jsme tedy pozměnily a posunuly trochu hlouběji – pod hladinu. Náš výtvarný projekt jsme nazvaly Pod hladinou a zaměřily jsme se na to, co všechno pod hladinou oceánů může plavat. Experiment se týkal nejen znečišťování oceánů, ale také využití odpadů, zejména plastů, ve výtvarné tvorbě.

Technické okénko

Třída: 9. A, 9. B, 9. C  Předmět: výtvarná výchova

Časová dotace: 2 + 4 + 4 vyučovací hodiny

Přílohy: 

Tento experiment proběhl ve třech devátých třídách v rámci prezenční výuky během ledna až března školního roku 2021/2022. Fázi probouzení z ticha jsme věnovali*y dvě hodiny. Kritické bádání trvalo zhruba čtyři vyučovací hodiny a bylo propojeno s výtvarnými experimenty. Výtvarné zpracování tématu probíhalo nadále v různých třídách různými způsoby a zabralo zhruba 4 další hodiny výtvarné výchovy.

Kompetence kriticky vyučujících pedagogů a pedagožek:

 • Obě dvě jsme se snažily o provázání celospolečenského tématu s životem žáků a žákyň. Jak se jich téma dotýká? Je to něco, co řeší? 
 • Radka se zaměřila na rozvoj svých dovedností v oblasti reflexe, pokládání otázek.
 • Jana se soustředila na upozaďování své role v procesu tvorby a předávání co největší zodpovědnosti a možnosti volby na žákyně a žáky.

Fáze spirály Futuropolis

 • Fáze probouzení z ticha a kritického bádání. 
 • Imaginace – výtvarné zpracování bylo propojováno s imaginativními momenty a náhledy na skutečnosti skrze vizuální podněty. 
 • Akce – myslíme si, že výtvarné projekty mají potenciál akce. Žáci a žákyně 9. B vytvořili*y video, které chtějí sdílet nejen se svými vrstevníky a vrstevnicemi ve škole, ale také na sociálních sítích.

Postup 

1. fáze: Probouzení z ticha (2 h)


Úvodní motivace k tématu podmořského světa

Proběhl motivační pohled pod hladinu a inspirační video na představení si na barevnosti života pod hladinou moře, následovalo promítnutí obrázků k vizualizaci prostředí po vodou, zajímavost (žraloci živě).

Výtvarné experimenty s inkoustem a zmizíkem

Na formát A3/A2 žáci a žákyně sami*y či ve dvojicích tvořili*y pomocí inkoustu podklad, na který po uschnutí dokreslovali*y zmizíkem svoji představu podmořského života (alternativou byla práce s voskovkami a vodovkami).
Tyto inkoustové podklady byly následně využity pro tvorbu většího společného celku.

Reflexe a sdílení 

Žáci a žákyně zhlédli*y začátek filmu Plastic Ocean a video o problematice plastů v moři, následovaly otázky k ukázkám: Co všechno může v moři být kromě živočichů? Proč jsou v moři plasty? Kde se bere odpad v mořích? Jak to na vás působí? Věděli*y jste o tomto problému? Je to vůbec problém? Proč? 

Výzva na další hodinu výtvarné výchovy

Sbírej plasty, které za týden použiješ (hlavně igelity a sáčky), přines je do školy.

 

2. fáze: Kritické bádání (4 h) + výtvarná práce (2–4 h)

Výzva

Část žactva splnila výzvu z předchozí hodiny a donesla si nějaký plastový odpad ze svého života v uplynulém týdnu. Materiál byl následně využit ve výtvarné práci. Žáci a žákyně zcela bezděčně komentovali*y množství svého odpadu, kolik ho donesli*y a kolik ho je ve skutečnosti dohromady…

Igelitový kvíz (IgelitArt)
Po třídě byly rozmístěny otázky směřující k znečišťování oceánů a nakládání s plastem, odpovědi si pak žactvo dohledávalo ve třídě samo: Co jste zjistili*y? Co vás nejvíce překvapilo?

Pod hladinou – plasty v oceánu (a nejen v něm)
Kritické bádání ve skupinách předpřipravené na jamboardu, skupiny zapisovaly odpovědi, komentovaly mezi sebou, diskutovaly.
Důležité byly mimo jiné otázky: Může umění nějakým způsobem pomoct řešení problému znečištěných oceánů? Jak? Co vás napadá? Myslíte, že existuje umění z odpadu?

Inspirace výtvarným uměním
Následovalo promítnutí tvorby vybraných umělců a umělkyň, kteří*ré pracují s odpadky z oceánů. Proč to umělci a umělkyně dělají? Co tím sledují? Jak vnímáte jejich práci?

Výtvarný úkol ve skupině
Experimentujte jako umělci a umělkyně s materiálem (vytvořené podklady z inkoustu, přinesené plasty, igelity atd.) a vytvořte sérii tří fotografií, které budou nějakým způsobem upozorňovat na plasty v oceánu. Natočte krátké video, které se bude zabývat problematikou znečišťování oceánů.

Kritéria výtvarné práce: 

 • práce vzniká v týmu (max. 5 členů či členek)
 • cíl: vytvořit alespoň triptych fotografií a alespoň jedno video (video/stop-motion)
 • pro alespoň jednu práci využít vytvořené inkoustové pozadí
 • díla musí mít promyšlené „sdělení“
 • díla cílí na věkovou skupinu tvůrců a tvůrkyň (+-15 let) – tvořte to, co by vás samotné zaujalo
 • v dílech je nějak využit plastový odpad, který v minulém týdnu žactvo použilo ve svém každodenním životě a doneslo si ho do školy

 

JANA: postřehy z procesu vlastní výtvarné tvorby:

 • skupinky většinou nejprve využily možnost projetí několika hashtagů na IG – inspirace
 • pak společně diskutovaly koncepty
 • během 30 minut většina skupin převzala iniciativu a začala tvořit – žactvo zhasínalo světla, vytvářelo atmosféru pro své práce pomocí rolet na oknech, někdo tvořil za pomoci vody v umyvadle, jiná skupina hledala objekty do své práce v budově školy; některé skupiny pro fotky vytvářely kresby, které rozpohybovaly
 • jedna žákyně chtěla pracovat sama; chyběla předchozí hodinu, takže se podrobně doptávala na kontext práce; vymyslela si koncept, na který jí chyběl materiál; poprosila vyučující, aby mohla práci vytvořit doma a odevzdat ji do příští hodiny VV
 • někteří žáci a některé žákyně zpracovali*y fotky formou memes

 • V 9. B se dala dohromady velmi kreativní skupina 5 chlapců, kteří se rozhodli pro natočení traileru k filmu. Během dvouhodinovky stihli sepsat stručný scénář a natočit asi polovinu scén.Téma filmu se už netýká problematiky znečištění oceánů, ale kluci se vrátili do svého přirozeného prostředí, které znají a věnují se třídění odpadu. Během týdne do následující VV dotočili ve svém volnu zbytek záběrů a režisér a kameraman v jedné osobě věnoval velké úsilí sestříhání traileru. Na začátku další hodiny si se mnou štáb domluvil promítání traileru ve třídě. Po nadšených reakcích spolužáků se kluci vrhli do natáčení samotného filmu. Využili k němu další tři dvouhodinovky VV a spoustu dalšího času mimo výuku. Režisér se rozhodl, že film následně využije jako podklad k přijímacímu řízení na střední grafickou školu, takže zpracování a střihu věnoval neuvěřitelnou energii a péči. Po třech týdnech proběhla slavnostní premiéra ve třídě. Při diskuzi o dalších záměrech štábu s filmem si skupina stanovila cíl promítnout film celému druhému stupni. To se uskutečnilo v následujícím měsíci. Dokonce muselo kvůli prostorovým možnostem školy proběhnout několik repríz. Deváťáci si sami žactvo svolali a celou projekci si zaštítili (i s popcornem 🙂).

vložit videa

3. fáze: Imaginace a výtvarné práce (4 h)

RADKA: v 9. C

 1. Pod hladinou
  – řízená představa prostoru pod mořem bez odpadků, otázky: Co jste viděli*y? Co bylo zajímavé? Jak se cítíte? Jaký na to máte názor? 
 2. Vizuální zpracování tématu
  – tvorba vlastního vizuálního znázornění toho, co si o tématu myslí
  – používají odpadový materiál, inkoustové podklady


Pedagogická reflexe

Efekt

Pro některé žáky a žákyně byl celý problém odpadu v mořích a oceánech novinkou. Některá videa byla velmi emotivní. Myslíme, že fáze probouzení z ticha mohla způsobit velkou vlnu emocí. 


Ponaučení

Nebát se a skočit. Nechat žáky a žákyně delší čas bloumat, přestože už to vypadá, že jsou zpruzení*é a bude to fiasko. Ono z nich VŽDYCKY něco vypadne a může to být skvělé.