Práce ničí svět. Ale nemusela by!

Práce je v současnosti pro většinu z nás způsobem, jakým si v nerovné soutěži s lidmi blízkými i lidmi na druhé straně světa snažíme sehnat prostředky pro obživu. Pojetí práce jako životní nutnosti, která slouží pro zisk a růst, je na čase změnit — jaký smysl má dál trávit náš čas způsobem, který lidstvo přivedl do momentu mnohonásobné společenské a environmentální krize?

Hodina a půl hledání odpovědí na (ne zrovna jednoduchou) otázku: Jak by měla vypadat práce, aby byla ku prospěchu lidem i všemu okolo?


Cílová skupina
: 15+

Časová dotace: 90 minut

Cíle:

  • S. identifikují důsledky lidmi vykonávané práce, její dopad na společnost a Přírodu.
  • S. si představují jiné možné pojetí lidské práce, jež se snaží předcházet identifikovaným problémům.