Řetězec proč

Tato nástroj pomáhá proniknout pod povrchní dojmy k hlubším příčinám problémů.

Postup:

  • Napište hlavní otázku, kterou chcete zkoumat (my nástroj používáme na tématu uprchlictví). Proč lidé utíkají z domovů? Proč lidé přicházejí do Evropy? Proč se lidé bojí uprchlíků? na levou část papíru. Poté požádejte účastníky a účastnice, aby přemýšleli*y nad všemi přímými příčinami tohoto problému. Každou z příčin potom položte znovu jako otázku a propojte s otázkou původní. Takto pokračujte dále.
  • U každé z příčin si poté znovu zkoumající položí otázku Proč? Opakujte tento proces tolikrát, kolikrát to daný problém dovolí, a pokaždé začněte nový sloupec napravo od předchozího.
  • Konečným výsledkem bude diagram, který upozorňuje na složitost problému a jeho různé příčiny. Poté můžete požádat účastníky a účastnice, aby rozlišovali*y mezi těmi důvody, které mohou být podpořeny důkazy, a těmi, které nemohou.
  • Jakmile bude proces tak daleko, jak je to možné, podívejte se na políčka na pravé straně a vyzvěte účastníky a účastnice, aby se ptali*y: Na co jsme díky otázkám přišli*y? Je spravedlivé, že se to děje? Co lze udělat, aby se něco změnilo?

Zdroj: Lidé v pohybu (https://lidevpohybu.eu/)