Role pedagožky/pedagoga (práce s vlastním názorem)

Role vyučujících
Jak pracovat s vlastním názorem?

Pro roli vyučujících je při projednávání kontroverzních témat důležité posoudit, kdy, jak a zda vyjádřit své vlastní názory. Doug Harwood identifikoval šest možných rolí při řešení kontroverzních otázek. Je důležité být ve volbě vašeho přístupu flexibilní, stejně jako je třeba mít jasno v tom, proč používáte v určité situaci určitý přístup. Pokud to situace vyžaduje, role je také možné vědomě měnit i v průběhu programu nebo při dlouhodobé práci s jedním tématem. Kterákoliv z těchto rolí může být pro určitou situaci vhodná v závislosti na tématu, věku dětí, předchozí činnosti, vašem vztahu k dětem a dalších faktorech.

 

Nestranná předsedkyně: Pedagožka pomáhá se studujícím vyjádřit, sama se ale zdržuje zaujmout vlastní názorovou pozici.

Silné stránky

 • Minimalizace přílišného vlivu lektora*ky.
 • Každému dává šanci se účastnit diskuze.

Otevřenost diskuze, studující mohou přijít s otázkami a pohledy, které lektora*ku nenapadly.

 • Dobrá příležitost pro účastníky a účastnice trénovat své komunikační dovednosti.
 • Funguje dobře, máte­­­­­-li zázemí v informačních zdrojích.

Rizika

 • Může působit uměle.
 • Může poškodit vztah s účastníky*icemi, pokud přístup nefunguje.
 • Může účastníkům/icím dlouho trvat, než tento přístup přijmou, pokud na něj nejsou zvyklí/é.
 • Může posílit existující postoje a předsudky účastníků/ic.
 • Může to být pro účastníky/ice těžké.
 • Ne vždy se tato role hodí k osobnosti daného lektora/ky.

 

 

Objektivní nebo akademický: Pedagog představí spektrum možných hledisek problému bez stanovení vlastní pozice.

Silné stránky

 • Dobře ukazuje, že témata jsou málokdy černobílá.
 • Důležité, když je názor skupiny polarizovaný.
 • Velmi užitečné u témat, u kterých existuje množství rozporuplných informací.
 • Když spektrum názorů nevzejde od skupiny, je to na lektorovi/ce.

Rizika

 • Může být názorové spektrum zcela vyrovnané?
 • Může opomíjet to, že „pravda“ je šedá zóna, která existuje někde mezi jednotlivými názory a pozicemi.
 • Rovnováhu si lidé představují různě, učební proces nikdy nemůže být bez hodnot, nestranný.
 • Vyučující je středem dění, stále intervenuje ve snaze udržet tzv. rovnováhu.

 

 

Deklarovaná pozice: Pedagog vždy představí svůj vlastní názor

Silné stránky

 • Studující by stejně hádali*y, jaká je pozice lektora*ky. Takto ji máme transparentně na stole.
 • Když představí vyučující svůj názor na začátku, může jej učinit předmětem kritiky a vyzvat k protiargumentům.
 • Když účastnice a účastníci znají postoj lektora*ky vůči tématu, mohou lépe posoudit jeho*její předpojatost.
 • Vynikající způsob, jak si zachovat kredit u studujících, když neočekávají, že bychom byli neutrální.

Rizika

 • Může to zarazit diskuzi skupiny, zablokovat studující ve vyjádření nesouhlasných pozic.
 • Může vést účastníky a účastnice k silné argumentaci pro názor, s kterým se až tak neztotožňují, jen proto, že je v opozici vůči názoru lektora*ky.
 • Pro studující je složité odlišit fakta od hodnot. O to složitější to je, když zdrojem obojího je ta samá osoba lektora*ky.

 

 

Ďáblova advokátka: Pedagožka zaujímá provokativní postoje vždy opačné k postojům studujících nebo textu bez ohledu na vlastní názory. Role umožňuje zajistit, že všechny názory jsou pokryty a je o nich diskutováno, pokud ke shodě dojde příliš brzy. Tento způsob také umožňuje diskutovat o přesvědčeních a názorech mladých lidí, které nebyly vysloveny.

Silné stránky

 • Zábavný způsob, jak podnítit studující k diskusi. 
 • Tento způsob také umožňuje diskutovat o přesvědčeních a názorech mladých lidí, které nebyly vysloveny.
 • Zajišťuje, že názory jsou pokryty a je o nich diskutováno.
 • Zásadní při práci se skupinou, u níž se zdá, že v ní všichni*všechny zastávají stejný názor, nebo když hrozí, že dochází ke shodě příliš brzy.
 • Má moc povzbudit diskuzi, která ztrácí jiskru.

Rizika

 • Studující si mohou lektora*ku spojit s názorem, který ve skutečnosti nezastává – může vzbudit obavy (třeba u rodičů).
 • Může u účastnic a účastníků posílit předsudky.

 

 

Spojenec: Pedagog zastává názor části přítomných studujících.

Silné stránky

 • Podporuje studující, kteří*které se cítí být v menšině.
 • Ukazuje účastníkům a účastnicím, jak stavět a rozvíjet argumentaci.
 • Umožní mladým lidem ocenit myšlenky a argumenty, které by jinak nebyly slyšet.
 • Dává příklad spolupráce.

Rizika

 • Ostatní studující to mohou vnímat jako nenápadný způsob, jak vyučující prosazuje svůj pohled.
 • Ostatní účastníci a účastnice to mohou vnímat jako nadržování.
 • Může vést k tomu, že se studující nebudou obtěžovat s formulováním vlastních argumentů, když to za ně udělá vyučující.

 

 

Oficiální linie: Pedagog propaguje stranu prosazovanou veřejnými autoritami.

Silné stránky

 • Dává lektorovi*ce legitimitu.
 • Chrání lektora*ku před kritikou ze stran autority.
 • Umožňuje srozumitelné představení pohledu, který studující před tím chápali*y jen částečně.

Rizika

 • Účastníci a účastnice to mohou vnímat tak, že vyučující nemá zájem slyšet jejich vlastní pohledy.
 • Různé veřejné autority mohou prosazovat různá oficiální stanoviska, není jasné, jaká má vyučující sledovat.
 • Ne vždy existuje oficiální stanovisko.
 • Je možné, že oficiální stanovisko je v rozporu s lidskými právy či názorem lektora*ky.


Zdroje:

HARWOOD, Doug (1997): Global Express: Tune into the News. Manchester. Manchester DEP.

Rada Evropy (2015): Teaching Controversial Issues, str. 21. Dostupné z: http://pjp‑eu.coe.int/documents/1417855/8919103/Teaching+Controversial+issues+-+professional+development+pack+for+teachers.pdf/8300d9ad-5b4f-4b71-bbab-5bef4f09a333