Role školy v 21. století

Program pro vyučující. Účastníci a účastnice si v diskuzi s ostatními zvědomují svůj pohled na roli školy v 21. století. Zvolené výroky vycházejí ze tří politických pozic pedagoga či pedagožky.

Účastníci a účastnice si v diskuzi s ostatními zvědomují svůj pohled na roli školy v 21. století. Zvolené výroky vycházejí ze tří politických pozic pedagoga či pedagožky. Doporučujeme před tím realizovat program, který pojmenovává hlavní jevy a trendy současného světa Rozšiřování pohledu na svět. Program jsme použili*y na prvním setkání v rámci slaďování projektové skupiny vyučujících, aby skupina šla společným směrem nebo aspoň vědomě různými cestami. Zároveň jsme měli*y možnost představit, na jaké role školy se zaměřuje projekt Futuropolis: škola emancipace.
Časová dotace: 40 minut
Pomůcky: sady kartiček pro diamant
Postup: Účastníci a účastnice pracují ve skupinách 3–4 lidé 20 minut. Každá skupina dostane sadu 9 kartiček + 1 prázdné. Cílem je seřadit kartičky podle priorit do diagramu diamantu, nahoře největší priorita. Jednu kartičku může skupina vyřadit a na prázdnou kartičku může doplnit vlastní výrok.vPotom mají účastníci a účastnice možnost prohlédnout si diamanty ostatních. Každá skupina může u svého diamantu sdílet s ostatními) u čeho byla diskuze největší, b) zajímavý moment diskuze.
Reflexe ve skupině:

  • Co jste viděli*y na ostatních diamantech? Liší se to hodně?
  • Jaké role považujete jako skupina za důležité?
  • Jaké naopak ne?
  • U čeho jste měli*y ve dvojici nejvášnivější diskuzi?
  • Kterou roli podle vás vaše škola naplňuje nejméně? Kterou naopak nejvíce?

Diamant: