Sedmá generace

Rituál, který nám umožní vidět nynější i budoucí svět očima nejen lidí žijících v současnosti, ale i očima lidí sedmé generace, tedy žijících na tomto světě zhruba za 200 let. Díky rozhovoru lidí ze současnosti a lidí z budoucnosti si můžeme rozšířit perspektivu, rozvinout imaginaci a dovolit si přemýšlet o tom, jaké by to bylo, kdyby to lidstvo spolu navzájem na Zemi zvládlo.

Rituál, který nám umožní vidět nynější i budoucí svět očima nejen lidí žijících v současnosti, ale i očima lidí sedmé generace, tedy žijících na tomto světě zhruba za 200 let. Díky rozhovoru lidí ze současnosti a lidí z budoucnosti si můžeme rozšířit perspektivu, rozvinout imaginaci a dovolit si přemýšlet o tom, jaké by to bylo, kdyby to lidstvo spolu navzájem na Zemi zvládlo. Tuto praxi lze chápat jako inspiraci a dar původních národů, které si zachovaly smysl pro propojenost života na Zemi. Popis rituálu v této podobě pochází od Joanny Macy a lze ho najít v její knize Coming Back to Life. Více informací a inspirace můžete najít také na webu Work that Reconnects (www.workthatreconnects.org).

Doba trvání: cca 60 minut

Pomůcky: židle pro všechny zúčastněné; dostatečně velká místnost, kde lze židle umístit do dvou řad tak, že účastníci a účastnice sedí naproti sobě a mezi dvojicemi jsou dostatečné rozestupy (neruší se v rozhovoru); gong/zvonek; reproduktor na pouštění hudby (volitelně)

Poznámka: Rituál neuvádějte samostatně, dává smysl v návaznosti na prozkoumávání stavu planety Země. Pro případnou konzultaci pište na futuropolis@nazemi.cz.


Popis rituálu

 • Potkáváme se při rituálu, který umožní setkání lidí dneška a lidí budoucích, lidí sedmé generace. Sedíte naproti sobě, vy na této straně (např. nalevo) budete v roli lidí dneška. Vy na druhé straně budete představovat lidi budoucí, lidi sedmé generace.

 • Role nyní nelze měnit, určete je jasně a rychle. Ujistěte se, že účastníci a účastnice ví, jakou roli budou zastávat.

 • Pro účely rituálu je třeba přistoupit na dva předpoklady. 1) Za 200 let budou na planetě Zemi žít lidé. I pokud tomu teď nevěříte, prosím dovolte si na tento předpoklad pro účel tohoto rituálu přistoupit. 2) Lidé žijící na Zemi budou mít historickou paměť toho, co se dělo počátkem 21. století, a to díky vědění předávanému skrze univerzity nebo díky lidovým vypravěčům či vypravěčkám. To je velmi důležité. Znamená to, že tito lidé nežijí někde odděleně v jeskyních, ale mají společnou kulturu. Žijí v udržitelných komunitách, protože je jasné, že současná společnost založená na růstu by nemohla přežít dalších 200 let. Nevíme, kolik těchto lidí je, jak jsou na tom se zdravím, jaké např. využívají technologie ani jak ke změně došlo.

 • Pokud se chceme setkat, budeme se muset přenést do místa mimo náš chronologický čas. Na místo setkání se přeneseme díky společnému záměru a imaginaci.

 • „Cestu“ na místo setkání můžete podpořit společným zpěvem – silně a dlouze nechte zaznít „á“. To symbolizuje všechno to, co ještě nebylo vyřčeno.

 • Vysvětlete role: Lidé dneška, zvolili jste vidět osobu před vámi jako člověka sedmé generace. Vy, lidé budoucí, víte, že člověk před vámi žije v roce 20xx (rok, ve kterém rituál uvádíte). Chcete se jej na něco zeptat a něco mu říct. Lidé dneška, když uslyšíte otázku, přijímejte ji tak, jako kdyby přicházela přímo od srdce lidí budoucích, i když bude řečena mým hlasem. Nahlas odpovíte, zatímco lidé budoucí budou v tichosti naslouchat.

 • Na závěr můžete dodat, že slovo „předek“ lze chápat jako označení všech lidí předchozích generací, nikoli jen těch v naší rodinné linii.

Otázky z budoucnosti odpovídají předkové

 • Budete pokládat celkem tři otázky ke zkoumání, na odpověď dejte cca 5 minut po první, cca 3 minuty po druhé a třetí otázce. Poté vyzvěte lidi z budoucnosti k tichému uvědomění si toho, co slyšeli. Po chvilce se lidé budoucí přemístí k dalšímu předkovi – vždy o jednu židli vedle. Předkové zůstávají na místě.

1.

Zdravím tě, předku. Je úžasné vidět tvoji tvář, protože celý život jsem od rodičů, prarodičů i učitelů nebo učitelek slýchal*a příběh o časech, v nichž žiješ. Některým věcem je pro mne těžké věřit, tak bych se tě na ně ráda zeptal*a. Říká se, že v tvých časech existují lidé, kteří jsou bohatší než dávní*é králové*ny, zatímco miliardám lidí se nedostává dost jídla, střechy nad hlavou ani pitné vody. Říká se, že v době, kdy žiješ, se vyrábějí bomby, které dokážou vyhodit do povětří celá města. My o tom víme, ale říká se, že vy o tom víte také přímo v čase, kdy se to děje, přímo když se ty bomby vyrábí. Říká se, že celé druhy zvířat a rostlin mizí. Víme to, protože co odešlo, už tu není. Ale vy o tom prý víte přímo, když se to odehrává. Je to pravda? A jestli ano, jaké to pro tebe je, žít v takovém světě?

(5 min na odpověď – poté cinkněte; lidé budoucí v tichosti „uctí“ to, co slyšeli*y, a přesunou se k dalšímu předkovi)

2.

Předku, zdravím tě. Když má generace nyní nachází pitnou vodu a zdravou půdu, na které můžeme pěstovat potraviny, je to díky tomu, co jsi ty a tví přátelé*přítelkyně pro nás udělali*y. Muselo pro tebe být těžké, zvlášť zpočátku, zastat se bytostí, které jsi nikdy nepotkal a nikdy nepotkáš. Proto se chci zeptat: co tě inspirovalo k tomu, že ses na takovou cestu vydal? Jaké byly tvé první kroky, které jsi udělal?

(3 min na odpověď – poté cinkněte; lidé budoucí v tichosti „uctí“ to, co slyšeli*y, a přesunou se k dalšímu předkovi)

3.

Zdravím tě, předku. Víme, že ses nezastavil po prvních krocích. Známe příběhy a písně o tom, co jsi ty a tvoji přátelé udělali proto, abyste nám zanechali svět, na kterém je možné žít. Co nám ty příběhy neříkají a co by mne velmi zajímalo, je, kde jsi na to vzal sílu. Můžeš mi říct, kde jsi nacházel sílu, že jsi i přes všechny překážky vydržel na cestě za záchranu života?

(3 min na odpověď – poté cinkněte; lidé budoucí v tichosti „uctí“ to, co slyšeli, a přesunou se k dalšímu předkovi)


Budoucí lidé odpovídají

 • Nyní jste na řadě vy ze sedmé generace. Slyšeli*y jste od tří předků jejich zkušenosti s tím, jaké to bylo projít velkou změnou, velkým obratem. Když jste poslouchali*y, pravděpodobně se ve vás objevovaly pocity a myšlenky. Nyní máte možnost je vyslovit. Co máte nyní na srdci a chcete sdílet s člověkem před vámi? Tento člověk se velmi brzy vrátí zpět do svého času nejistoty, krize a možná i nebezpečí. Co byste mu nebo jí nyní chtěli*y povědět?

 • Lidé dneška jen naslouchají. Po uplynutí několika minut vyzvěte všechny přítomné, ať si navzájem v tichosti poděkují.

Ukončení rituálu

 • Vraťme se do reálného času znovu společným zpěvem ještě jednou nechme zaznít silné a dlouhé á. Při cestě vy z budoucí generace odložte svoji roli, protože ve skutečnosti patříte také k lidem dneška.

 • Posaďte se do kruhu a vyzvěte přítomné k reflexi zkušenosti z rituálu. Zpracování zážitku může být totiž stejně důležité jako rituál samotný. Nechte přítomné pojmenovat jakékoliv reflexe, pocity či myšlenky, které chtějí sdílet. Přijměte a uctěte i případné ticho.