Strom problémů

Nástroj je způsobem, jak strukturovat kladení otázek tak, aby to povzbudilo účastníky a účastnice ke zkoumání příčin a důsledků, ale i řešení daného problému. Aktivita vede k uvědomění, že komplexní témata nejde vyřešit jedním jednoduchým řešením, a pomáhá hledat společný jazyk společenských příčin. Nástroj také funguje jako vizuální podpora pro diskuzi. Nástroj můžete využít individuálně, ale my jej chápeme zejména užitečný pro skupiny a společné bádání.

Doba trvání: 30 minut

Pomůcky: velký papír, fixy

Realizace:

Postupuje se následovně:

  • Nakreslete obrys ovocného stromu.
  • Do kmenu stromu poté napište zvolený problém, který vás trápí a máte motivaci jej zkoumat a řešit.
  • Do kořenů vepište příčiny problémů a do větví dopady problému. Snažte se být co nejvíce konkrétní ve chvíli, kdy jsou vágní. Snažte se také podpořit názory vlastní zkušeností a příběhy.
  • Do koruny stromu můžete napsat i možná řešení problému, pokud se je snažíte hledat. U návrhů řešení hledejte, zda navržená řešení řeší důsledky, anebo příčiny, a předejděte tak naivním řešením problémů.