Transformativní vzdělávání jako klíčová odpověď na četné výzvy budoucnosti

Publikace se zabývá rolí transformativního vzdělávání v reakci na globální výzvy, rizika a trendy. Představuje budoucí kontext na základě analýzy řady prognostických zpráv, zamýšlí se nad úlohou vzdělávání v době společenské a ekologické transformace a nabízí vhled do přístupů k učení, které mohou být pro přípravu na vyrovnávání se s budoucími výzvami vhodnější.