Zasněnkov (Příběh Spirály)

Text s nadsázkou ilustruje kriticko pedagogickou spirálu, se kterou v rámci projektu pracujeme. Ukazuje na příběhu fiktivní třídy, jak by se téma "mámy v době pandemie", které vzešlo od studujících, mohlo zpracovat ve výuce. Účastníci*e navrhují, kudy by se třída mohla vydat dál.