Zdroje naděje

„Vzhledem k úloze naděje v těžkých dobách je nezbytné identifikovat zdroje naděje, z nichž mohou vychovatelé, vychovatelky a další lidé čerpat. Než jsem se začal zabývat touto problematikou, neměl jsem představu o tom, jaké by tyto zdroje mohly být, a to ani sám pro sebe. Ať už byly zdroje jakékoliv, nezdálo se, že by se chtěly snadno odhalit; připadaly mi někde v mé psychice skryté. Rozhodl jsem se proto prozkoumat zkušenosti pedagogů a pedagožek, kteří*ré pravidelně vyučují o globálních problémech, abychom zjistili*y, jak si dokázali*y zachovat pocit naděje a optimismu. Výzkum probíhal během jednoho víkendu a úkolem pedagogů a pedagožek bylo vést si reflexní deník a zaznamenávat své myšlenky a pocity, když se zabývají otázkou naděje.“David Hicks, environmentální vzdělavatel a vědec

 

Toto jsou společné zdroje naděje, které se jim podařilo identifikovat
(David Hicks 2014).
Přírodní svět — zdroj krásy, úžasu a inspirace, stále se obnovující, posilující naše srdce i mysl
Životy druhých — způsoby, kterým jsou (ne)obyčejní lidé schopni zvládat náročné životní situace s důstojností
Kolektivní snahy — skupiny, které v minulosti i současnosti usilovaly o dosažení rovnosti a spravedlnost, bojovaly za vlastní práva
Vizionáři a vizionářky — lidé, kteří nabízeli své vize transformovaného světa a kteří pomáhali rodit odlišné cestyVíra a důvěra — které mohou být jak spirituální, tak politické, a které nabízí rámec tvorby smyslu v časech dobrých, i ne-dobrých

Vědomí sebe sama — vědomí vlastní hodnoty a jistota ve vlastní identitu, která vede k vědomí propojenosti a sounáležení

Lidská kreativita — neustálé úctu-probouzející lidské tendence utvářet hudbu a poezii, tančit, malovat, sochat, psát knihy, vyprávět příběhy a utopie (…), umění samostatné i společné, které je esencí lidského bytí

Mentoři a mentorky, kolegové a kolegyně — nabízejí inspiraci vlastními činy a povzbuzení slovem, ať už v práci, nebo doma

Vztahy — pociťování lásky – s partnerem, partnerkou, přáteli, rodinou, těmi, kteří*ré nás v životech posilují a podpírají

Humor — schopnost vidět svět a situace s humorem, umění smát se navzdory osudu, radovat se, společně oslavovat

Kořeny — naše spojení s minulostí, s dětstvím, historií, předchozími generacemi, těmi, kdo byli*y před námi, naší potřebou ctít kontinuitu