Kompetence kritických vyučujících

Kompetence kritických vyučujících_vse

Tyto kompetence chápeme jako schopnost přinášet do výuky konkrétní principy související s celkovým přístupem metody Futuropolis. Poskytnou vám přehled, na jaké charakteristiky klademe důraz. Zahrnují shrnující kompetenci rozvoje kritického vědomí (1.), kompetence pro přípravu podmínek práce metodou Futuropolis (2.-4.) a kompetence související s provázením fázemi kritické spirály (5. – 9.) Jsou formulovány jako ideální stav, k němuž je možné směřovat svůj rozvoj či svou pozornost. Jejich záměrem je přinést inspiraci a orientaci, nikoliv stanovit novou normu.  

Pod každou z kompetencí najdete popis, z čeho se skládá, reflektivní otázky pro přemýšlení nad svou stávající či uplynulou výukou, přípravné otázky, které pomáhají připravit učební proces daným směrem. Dále najdete indikátory − příklady toho, jak se daná kompetence, kvalita může projevit ve výuce. Nakonec nabízíme konkrétní podpůrné materiály, ať už nástroje nebo texty pro rozvoj specifické kompetence, které rozhodně nejsou vyčerpávající, k podpoře vašeho dalšího rozvoje.

Při vedení vzdělávacího procesu metody Futuropolis se vyučující opírají o kompetence, které uplatňují v různé míře podle dané fáze spirály.