Moc ve škole a ve společnosti

Skutečná demokracie není možná, pokud se nebudeme otevřeně bavit o moci a jejím užívání − ve škole i ve společnosti. Jádrem kritického přístupu Futuropolis je zkoumání moci ve třídě a ve společnosti se záměrem posilovat moc těch lidí, kteří ji mají méně. Ve škole má vyučující mocenskou převahu nad žáky a žákyněmi, vyplývající z učitelské pozice. Pokud ji nebude se žactvem sdílet, naučí se mladí lidé buď poslušnosti, nebo rebelii vůči autoritám. Ve společnosti se nám zase dostává rozdílného společenského tréninku podle společenského zařazení svých rodin a jejich zázemí a ten později výrazně ovlivní náš snazší či horší přístup k moci a zdrojům.

My chceme přispět k zodpovědnému a uplatňování moci všech s péčí o ostatní, ve škole i ve společnosti. Dialogický vztah mezi vyučujícími a žactvem umožní snazší otevírání otázek moci, útlaku a osvobozování ve společnosti. 

Sdílet moc se studujícími se daří lépe na školách vedených tak, že i sami*y vyučující zažívají pocit, že mohou fungování školy a přístup k výuce spoluutvářet. Nabízíme k tomu podporu formou teoretických textů a reflektivních nástrojů. Od února 2023 zde najdete záznamy z mocenských analýz několika škol zapojených do experimentu 

Politická identita vzdělávajících

Pozvánka do krajiny politických identit ve vzdělávání

Na jaký svět připravujeme svoje žáky, žákyně a studenty, studentky, jaká očekávání od světa i od sebe samých v druhých posilujeme? Do toho, kým jsme jako pedagogové a pedagožky, se výrazně promítají naše politické hodnoty, naše přesvědčení o tom, kdo má jak zacházet s mocí. Zveme tě na audioprocházku krajinou politické identity.

Karty dovedností utlačovaných a privilegovaných

Role pedagožky/pedagoga (práce s vlastním názorem)

Demokratická autorita: Vzdor a učivo ve vzdělávacím procesu

Typologie aktivního občanství

Porozumění útlaku: Strategie přístupu k moci a privilegiím

Reflektivní tabulka demokratické autority

Květina moci

Živé sochy: Socha moci a bezmoci žáka či žákyně

Aktivita, která umožňuje ztvárnit pocity spojené s mocí a bezmocí do tělesného postoje, který zároveň vytváří symbol, se kterým je poté možné pracovat. Aktivita pomáhá zapojit tělo a tělesné pocity do výuky.

Nový náhled na vědění a společnost: desocializace a kritické vědomí