Letní škola

Zveme Vás na druhý ročník Letní školy kritické pedagogiky, která proběhne od 15. do 18. srpna 2023 ve Spolkovém domě ve Slavonicích. Pořádá ji Institut úzkosti a NaZemi, které se spojili v projektu Futuropolis. Přejeme si společně tvořit kritickou pedagogiku; propojovat aktuální témata a zkušenosti studujících do výuky a rozvíjet demokratické přístupy (nejen) na školách. Chceme zkoumat možnosti proměny vzdělávání i podoby současné školy.

Letošní letní školu věnujeme jádru kritické pedagogiky a naší (společné) zkušenosti s kritickou pedagogikou. Těšit se můžeme na přístupy, inspiraci a zkušenosti z berlínského institutu Paula Freireho. Chceme tak prohlubovat naše společné porozumění i hledat možné podoby kritické pedagogiky skrze společnou zkušenost. Přejeme si také nadále tvořit a posilovat síť kriticky vyučujících a tak letní škola bude sloužit i k hledání společných misí a vizí.Zveme tedy jak účastnice a účastníky loňské letní školy tak nové zájemce a zájemkyně o kritickou pedagogiku.

Chceme si společně klást otázku po tom, pro jaký svět škola vzdělává a pro jaký by vzdělávat měla.

Přihlašovat se můžete do 15. 5. 2023 přes formulář.

Fotky z minulého ročníku k prohlédnutí v Deníku zde.