Metoda Futuropolis

spirala

Spirála je model vzdělávacího procesu metody Futuropolis. Graficky ji ztvárňuje a zjednodušuje.
Spirála je cyklická, opakující se, dynamická. Střídá se v ní akce a reflexe.

 

Probouzení z ticha

Žákyně a žáci sdílí vlastní zkušenosti s útlakem. Hledají společný problém a svoji vnitřní motivaci k jeho zkoumání.

Kritické bádání

Žákyně a žáci lépe porozumí systémovému problému a kriticky analyzují mocenské vztahy a svou pozici.

Imaginace

Žákyně a žáci rozvíjejí představivost a modelují různé představy o budoucnosti.

Taktika

Žáci a žákyně volí strategii, taktiku a stanovují si cíle, které by je přiblížily k vizím budoucnosti.

Akce

Žáci a žákyně provádějí transformativní akci.

Reflexe

Žáci a žákyně reflektují akci a svou novou situaci a pokračují dále v cyklu kritické pedagogiky.