Dialog

 

Dialog předpokládá rovnost mezi zúčastněnými stranami. Každý musí důvěřovat tomu druhému, musí existovat vzájemný respekt a láska. V dialogu musí každý zpochybňovat, co ví, a uvědomit si, že v opravdovém dialogu se mění dosavadní myšlenky a vznikají nové poznatky.