Kódování, dekódování

Kodifikace je způsob shromáždění symbolů a informací k určitému generativnímu tématu s cílem vytvořit (kodifikovat) a prezentovat zobrazení skutečné situace a skutečných lidí. Dekodifikace je analytický proces, při němž se lidé ve skupině začínají ztotožňovat s určitými aspekty znázorněné situace, poznávají v obraze svou realitu a jsou schopni kriticky uvažovat o symbolech a informacích zakódovaných v obraze. Tímto procesem získávají porozumění o generativním tématu a o jeho společenském dopadu na jejich skupinu.