Objekt a subjekt

 

 

Paulo Freire používal metaforu objekt-subjekt jako součást své kritiky vzdělávání, která kopíruje a reprodukuje vzory dominance (bankovní koncepce vzdělávání). Objektem je v tomto vzdělávání student, do kterého učitel-subjekt, vkládá informace a vklady a čeká na jejich zúročení. Naopak, v přístupu který vede ke zmocnění a osvobození, jsou studenti a pedagogové subjekty, kteří společně zkoumají problém. Změna je radikální v tom ohledu, že přiznává studentům emoce, touhy, potřeby a také aktérství a vlastní zájem, a hledá pro ně cestu k vyjádření, respektující a svobodné akci.