Zvědomování

 

Proces rozvíjení kritického uvědomění si sociální reality prostřednictvím reflexe a akce. Probouzení z kultury ticha, transformace člověka z pasivního objektu dějin na aktivní tvůrčí subjekt.  Zvědomováním se učíme vnímat sociální, politické a ekonomické rozpory a jednat proti opresivním prvkům reality.