Budoucnost je jediný časový rámec, který můžeme ovlivňovat, proto je důležité ji studovat. Pokud se žáci a žákyně naučí uvažovat o alternativních scénářích budoucnosti a formulovat vlastní vizi, můžou ji pak cílevědomě pomáhat utvářet, ne se jí pasivně přizpůsobovat.
Optimistické vize budoucího vývoje přinášejí perspektivu naděje, z níž můžeme zkoumat problémy současnosti a vyvažovat tím násilí, cynismus a bezmoc, které se k nám dostávají z médií a dalších zdrojů.
Promýšlení budoucnosti je tvůrčí proces, ve kterém prostřednictvím zkoumání trendů a hnacích sil změn zvažujeme různé budoucí scénáře vývoje společnosti. To zahrnuje vyhodnocení, jaké scénáře budoucího vývoje jsou možné, pravděpodobné a preferované.
Tato samostatná disciplína se používá při tvorbě strategií, při navrhování a plánování činností a také při tvorbě politik. UNESCO ji zařadilo do klíčových kompetencí ve vzdělávání pro udržitelný život
Promýšlení budoucnosti umožňuje zvážit hlavní změny v příštích 5, 10, 20 a více letech ve všech oblastech života. Procesy promýšlení budoucího vývoje vyvažují krátkodobé myšlení, které je často vedeno krátkodobými cíli, jako je např. rychlý zisk, znovuzvolení, naivní řešení komplexních problémů.