Cirkulace moci

Ukázka 21: Cirkulace moci

V hodině občanské výchovy učitel se žáky dlouhou dobu diskutuje, zda eutanázie je či není přijatelná. 

1 Učitel: Kdo o tom má rozhodnout ((sedne si na učitelský stůl)) že se ta eutanázie má provést? Kdokoliv zkuste říct. Kdo by o tom měl rozhodnout? Kdokoliv zkuste říct. Kdo by o tom měl rozhodnout? 

2 Žáci: ((šum))

3 Učitel: ((uklidní žáky)) Moment. Karle. ((ukáže na Karla))

4 Karel: Tak pokud je ten člověk při vědomí, tak může říct sám. A když při vědomí není, tak třeba rodina, nebo… 

5 Učitel: Tys řekl rovnou buď, anebo. Tak kdo? 

6 Karel: Ten člověk sám.

7 Učitel: Dobře, Karel tvrdí, že člověk sám.

8 Michaela: Lekář. 

9 Učitel: Proč? Vyvrať to Karlovi? ((ukazuje na Karla)). 

10 Anna: Tak protože on ten člověk prostě si může myslet něco jinýho, že už se to třeba nespraví. 

11 Michaela: Neví, jak to bude pokračovat ta nemoc, jak se bude vyvíjet, a ten doktor to ví, že jo třeba. 

12 Učitel: Že se může vyléčit. 

13 Michaela: No jasně, ale ten člověk, který je nemocný, si může myslet, že se příznaky zhoršují, a přitom jakože jsou pořád stejný. 

14 Učitel: Můžeš na ní klidně reagovat ((dívá se na gestikulující Šárku, ukazuje na Michaelu)) Šup. 

15 Šárka: No tak jako já upřímně nemohla bych žít s tím, že prostě mám něco, co nejde vyléčit. 

16 Jakub: ((nesrozumitelně bublá))

17 Učitel: Moment, no? ((ukáže n Jakuba na znamení vyvolání))

18 Jakub: Tak třeba jako když ten člověk bude mít bolesti, tak jako jsou to jeho bolesti, ten doktor jako s tím nic nemá. TO je vlastně rozhodnutí toho člověka, jestli chce žít nebo nebo. 

19 Učitel: Ty se přikláníš k názoru, že to má rozhodnout? ((ukazuje na žáka))

20 Jakub: Ten člověk. 

21 Pavel: Ten člověk, ten ví nejlíp, jak se cítí.

V průběhu diskuse třída nedospěje k obecnému konsenzu. Následuje zápis do sešitu. 

22 Učitel: Dobrý, dobrý, dobrý, já to uzavřu. Napište si tam každý svoji odpověď na tu otázku. Jestli je to vražda, nebo není. 

23 Žáci: (píší si do sešitů)

24 Učitel: No (.) napište si každý svoji, já nebudu psát (ukazuje rukou na tabuli).

25 Karel: I s odůvodněním?

26 Učitel: Jo, napište si důvod, proč si myslíte, že to je či není.

27 Alice: Co když nevím?

28 Učitel: Tak si zapište ano i ne. Nebo napiš nevím, proto a proto. Jo? Klidně napište, i když si nejste jistí. Je to vás pohled na věc.