Kam se obrátit

GENDER

S barvou ven – řešíte otázky kolem sexuální orientace a identity?

Konsent – boří mýty o sexuálním násilí; prevence znásilnění, sexuálního obtěžování a šikany (také podpora do škol)

Trans*parent – Organizace Trans*parent z. s. usiluje o prosazování práv a pozitivních společenských změn ve prospěch transgender, nebinárních a intersex osob.

proFem – Organizace proFem usiluje o zlepšení situace v oblasti domácího a sexuálního násilí. Usiluje o zvyšování kvality života obětí domácího a sexuálního násilí prostřednictvím zvyšování odbornosti, efektivity a dostupnosti systému pomoci. 

PersefonaOrganizace Persefona se zaměřuje na dlouhodobou komplexní pomoc obětem domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění starším 16 let z Jihomoravského kraje i těm, kteří se obětem uvedeného příkoří snaží pomoci.

 

ZDRAVÍ

Společenství proti šikaně – Společenství proti šikaně je dobrovolným humanitárním sdružením. Pracují v něm odborníci se zaměřením na problematiku šikanování, dále rodiče, kteří mají prožitou a zvládnutou osobní zkušenost s takto postiženým dítětem. 

Nenech to být – pomoc v případě šikany

Nevypusť duši

Vigvam – Věnuje se velké bolesti způsobené ztrátou blízkého člověka a pomáhá rodinám vrátit se zpět na cestu životem. (také podpora do škol)

https://julesajim.cz/ poskytuje profesionální služby v oblastech primární prevence, dalšího vzdělávání vyučujících  a zážitkové pedagogiky. Poskytuje také podporu v rámci mentoringu a odborného poradenství. Zaměřuje se na práci s třídním kolektivem, třídními učiteli a učitelkami a učitelským sborem.

 

NEROVNOSTI

Iniciativa Ne rasismu! – Studentská antifašistická organizace.

Společnost pro ranou péči – Společnost zaměřující se na včasnou diagnostiku a začlenění ohroženým dětem, dětem se zdravotním postižením a jejich rodinám

Oxfam – mezinárodní organizace, která každoročně zveřejňuje report o nerovnostech ve společnosti

 

KLIMA

Učím o klimatuMetodický web pro klimatické vzdělávání.

Klimatická změna (Člověk v tísni) – Online kurz pro vyučující 2. stupně ZŠ a SŠ

Klimatická koalice – sdružuje neziskové organizace zabývající se změnou klimatu

Česká psychologická aliance pro globální změny – síť profesionálů, jejíž hlavní misí je především flexibilní propojování odborníků z řad psychologů v ČR. 

Učitelé za klimaSpolek učitelů a učitelek usilujících o tematizaci klimatické krize v současném vzdělávání.

Fridays for Future – Hnutí studentů a studentek, převážně ze středních škol. Je součástí globálního studentského hnutí, jež volá po globálním řešení klimatické krize.

Extiction Rebellion

Klimatická koalice – Platforma českých nestátních neziskových organizací, které se zabývají zejména ochranou klimatu a životního prostředí, zmírňováním klimatické krize a přizpůsobováním se jejím dopadům, společenským aspektům klimatické krize, rozvojovou spoluprací a humanitární pomocí.

Hnutí Duha

Greenpeace

 

ŠKOLA

Nenásilná komunikaceNaším záměrem je šířit nenásilnou komunikaci v nejrůznějších prostředích české společnosti.

 

DALŠÍ 

Česká středoškolská unie – Mluvíme do našeho vzdělávání a organizujeme několik projektů: Hájíme práva a zájmy českých středoškoláků. Komunikujeme s ministerstvem a prosazujeme vzdělávání zaměřené na žáka, inovativní výuku, v níž je učitel více průvodcem, a demokratické principy vedení školy.

HateFree – Iniciativa lidí, usilujích o život bez násilí a nenávisti. 

Alt-Pride – Nekomerční alternativa Prague Pride

Mezipatra – Queer filmový festival, který každoročně představí kolem stovky českých i zahraničních filmů s LGBTQ+ tématy a jejich tvůrce a tvůrkyně. 

SocSol