Kultura ticha

Představte si, že celý život žijete v kleci, všichni kolem vás žijí v kleci a nikdo nehovoří o životě mimo klec – je to tabu, nedělá se to. Jak si představit život mimo klec? Jak se zeptat? Paulo Freire nazývá tento stav kulturou ticha. Je to prostředí, ve kterém jedna utiskovaná skupina zvnitřňuje svůj útisk, ztotožňuje se s ním a neexistuje pro ně představa života mimo klec. Kulturu ticha vytvářejí nerovné společenské vztahy, utlačovaným lidem vštěpuje negativní, odevzdaný, pasivní a potlačený obraz sebe sama a možnosti ve svých životech cokoliv změnit. Studující si pak musí procesem zvědomování vytvořit kritické vědomí, aby si uvědomil, že tato kultura mlčení je sociálně vytvářena a udržována. Společenská, rasová a třídní dynamika je provázána s konvenčním vzdělávacím systémem, skrze který kultura ticha eliminuje cesty myšlení, které vedou ke kritickému jazyku.